Oferty

ikonka
NAUKA JAZDY
ikonka
KURSY ZAWODOWE
ikonka
OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY
ikonka
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
ikonka
TRANSPORT

Operator koparek

Nazwa specjalności: Koparki jednonaczyniowe do 25T masy całkowitej - III klasa

  Czas trwania:

   - Kurs podstawowy (koparki) - 134 godz.

Program kursu obejmuje:

   - M.BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.
   - M.U-O - Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
   - M.SI-2/III - Koparki - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny). 
Najbliższe terminy kursu:

26.9.2023 r.
godz. 18.00

  Wymagania:

   - ukończone 18 lat,
   - wykształcenie co najmniej podstawowe,
   - aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Biuro:
tel. 85 662 31 59
kom. 533 580 380
e-mail: faworyt@op.pl

 

Posiadamy akredytację:

  Organizacja kursu:

    Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
    Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
    Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparek kl. III, stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

    Klasa III obejmuje wszystkie koparki jednonaczyniowe do 25T masy całkowitej maszyny.
    Kurs na koparkę kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie, pracy koparkami różnych rodzajów i typów do 25T masy całkowitej.

 

FAWORYT

Siedziba główna:

 • 15-103 Białystok 
  ul. Bitwy Białostockiej 30a
 • 85 662 31 59, 85 662 30 87
 • czynne: pon.-pt. 
  8.00-18.00

Siedziba:

 • 15-349 Białystok 
  ul. Paszkowskiego 3
 • 85 745 12 45
 • czynne: pon-pt. 
  9.00-17.00