Oferty

ikonka
NAUKA JAZDY
ikonka
KURSY ZAWODOWE
ikonka
OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY
ikonka
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
ikonka
TRANSPORT

Operator HDS

Nazwa specjalności: Żurawi przewoźnych i przenośnych - HDS

  Czas trwania:

   - Kurs podstawowy - 34 godz.

Program kursu obejmuje:

   - Zajęcia teoretyczne
   - Zajęcia praktyczne

Najbliższe terminy kursu:

20.6.2024 r.
godz. 16.30

  Wymagania:

   - ukończone 18 lat,
   - wykształcenie co najmniej podstawowe,
   - aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Biuro:
tel. 85 662 31 59
e-mail: faworyt@op.pl

  Organizacja kursu:

 •    - zapoznanie z budową i zasadami działania żurawi różnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację,
 •    - przygotowanie do samodzielnej obsługi żurawia i wykonywania operacji manewrowych osprzętem oraz do jego obsługi codziennej,
 •    - zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się żurawiem, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 •    - uzyskanie wiadomości o zagrożeniach, wypadkach i sytuacjach niebezpiecznych,
 •    - nabycie umiejętności praktycznycu,
 •    - postępowanie w sytuacjach awaryjnych.


Cel kursu:

    Kurs oparty jest na programie opracowanym i udostępnionym przez UDT. Użyty w opisie kursu potoczny termin "HDS", oznacza według klasyfikacji UDT urządzenia transportu bliskiego (UTB), czyli żurawie przewoźne i przenośne.

 

FAWORYT

Siedziba główna:

 • 15-103 Białystok 
  ul. Bitwy Białostockiej 30a
 • 85 662 31 59, 85 662 30 87
 • czynne: pon.-pt. 
  8.00-18.00

Siedziba:

 • 15-349 Białystok 
  ul. Paszkowskiego 3
 • 85 745 12 45
 • czynne: pon-pt. 
  9.00-17.00